Organisatie

Liefhebbers van panden met karakter. Onze monumentenwachters zijn goed geschoolde, ervaren vaklieden. Ze zijn niet alleen beroepshalve maar ook persoonlijk betrokken bij de zorg voor cultureel erfgoed. Door scholing en opleiding zijn zij thuis in de vele historische constructies, technieken en materialen. Daarnaast hebben zij cursussen gevolgd op het gebied van rapportage, EHBO, arbeidsomstandigheden en veiligheid. Alle werkzaamheden op, aan en in de monumenten moeten vanzelfsprekend op verantwoorde wijze worden uitgevoerd. Daarom beschikken zij over professionele beschermingsmiddelen.

Monumentenwachter met klimuitrusting

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit vier leden:

  • drs. Marieke Moorman (voorzitter)
  • mr. drs. Eric Rijnders (lid en vice-voorzitter)
  • drs. J.J.C. Adriaansen (lid)
  • M.G.A.F. van Schaijk Msc. (lid)

De leden van de RvT zijn allen onbezoldigd en volgt in haar toezicht de Governance Code Cultuur.

ANBI

Monumentenwacht Noord-Brabant voert haar werkzaamheden uit zonder daarbij winst te maken en is erkend als Algemeen Nut Beogende instelling (ANBI). Bij het doen van schenkingen aan een ANBI organisatie kan dit voor de schenker fiscale voordelen opleveren. In dit document treft u de gegevens aan die in het kader van de ANBI van belang zijn.