Veelgestelde vragen

Vaak worden vergelijkbare vragen gesteld over bijvoorbeeld het werk van de Monumentenwacht, over het uitvoeren van onderhoud, aanvragen van vergunningen en subsidies of hoe te verduurzamen. Deze vragen en antwoorden willen we hier graag met u delen.

In onderstaand overzicht vindt u antwoorden op veelvoorkomende vragen. 
Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op.

Jaarlijks of eenmaal per twee jaar (afhankelijk van uw wens) ontvangt u een mailbericht van ons met de aankondiging van een bouwkundige inspectie. In dit mailbericht stellen wij een datum en tijdstip voor. U kunt het voorstel accepteren of ons laten weten of de inspectie op een ander moment gewenst is.

Hiervoor verwijzen we naar onze pagina over bouwkundige inspecties.

 • Korting op ons uurtarief voor het uitvoeren van bouwkundige inspecties en het opstellen van het inspectierapport;
 • U betaalt geen reiskosten voor het uitvoeren van de periodieke bouwkundige inspecties;
 • Als abonnee kunt u bij ons terecht met vragen over onderhoud, wet- en regelgeving, subsidies en verduurzaming;
 • U ontvangt onze digitale nieuwsbrief met actualiteiten, achtergrondverhalen en tips voor het onderhoud van uw monument.

Nee, het is niet verplicht, maar het levert wel voordelen op zoals:

 • Korting op ons uurtarief voor het uitvoeren van bouwkundige inspecties en het opstellen van het inspectierapport;
 • U betaalt geen reiskosten voor het uitvoeren van de periodieke bouwkundige inspecties;
 • Als abonne kunt u bij ons terecht met vragen over onderhoud, wet- en regelgeving en subsidies;
 • U ontvangt onze digitale nieuwsbrief met actualiteiten, achtergrondverhalen en tips voor het onderhoud van uw monument.

Ja. De inspectie en rapportage worden uitgevoerd in opdracht van de VvE.

Het rapport wordt aan het bestuur van de VvE verstrekt. Bij hen kunt u een kopie opvragen.

Ja, alleen in geval van een rijksmonument. Voor het aanvragen van de volgende subsidie hebt u een inspectierapport nodig:

 • Bent u particulier eigenaar van een rijksmonument en gebruikt u het als woonhuis? Dan kunt u jaarlijks een aanvraag indienen voor een woonhuissubsidie. Het subsidiepercentage bedraagt 38%. Bij aanvragen boven de €70.000 heeft u een inspectierapport nodig. Monumentenwacht Noord-Brabant kan dit rapport voor u opstellen.
 • Voor de instandhouding van rijksmonumenten, niet zijnde woonhuismonumenten (wel agrarische gebouwen!), kunt u een subsidie bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort aanvragen in het kader van de SIM-regeling (Subsidiëring Instandhouding Monumenten).

Heeft u een gemeentelijk monument, dan kunt u zich met uw subsidievraag tot uw gemeente wenden. Ook kunt u een laag rentende lening aanvragen bij het Nationaal Restauratiefonds.

Meer informatie over subsidieregelingen vindt u op onze pagina subsidies.

Tijdens de inspectie voeren we kleine (nood)reparaties uit, zoals het schoonmaken van de dakgoot of het recht leggen of vervangen van dakpannen, mits veilig bereikbaar. Dit alleen om het pand wind- en waterdicht te houden. Uitvoerigere werkzaamheden vallen niet onder onze diensten.

Kleine reparaties buiten de inspectie om zijn mogelijk, maar daarvoor rekenen wij andere tarieven.

Op basis van ons inspectiehandboek wordt de onderhoudsstaat van ieder onderdeel gekwalificeerd. Ook wordt er per onderdeel waar onderhoud nodig is, een hersteltermijn genoemd en een hersteladvies gegeven. Dit advies kan de aannemer/loodgieter/schilder gebruiken als uitgangspunt voor de werkzaamheden.

Nee, het zijn vrijblijvende adviezen. Het staat u vrij onze adviezen al dan niet op te volgen.

Voor het plaatsen van zonnepanelen is altijd een vergunning nodig en het beleid van uw gemeente is altijd leidend. Neem daarom in een vroeg stadium contact op met uw gemeente.

Meer informatie kunt u vinden in de brochure Zonne-energie en uw monument: wegwijzer voor eigenaren en huurders

Dit is afhankelijk van het type glas dat u wilt vervangen en de maatvoering van de kozijnen. Monumentenwacht Noord-Brabant onderzoekt graag met u samen de mogelijkheden tijdens een Keukentafelgesprek verduurzaming.

Uw gemeente beslist uiteindelijk wat wel en niet toegestaan is. 

Dit is afhankelijk van het type glas dat u wilt vervangen en de maatvoering van de kozijnen. Monumentenwacht Noord-Brabant onderzoekt graag met u samen de mogelijkheden tijdens een Keukentafelgesprek verduurzaming.

Uw gemeente beslist uiteindelijk wat wel en niet toegestaan is.

Het bekende blauwwitte schildje dat op veel rijksmonumenten te vinden is, is in 1954 bedacht tijdens de Haagse Conventie. Het doel is om in tijden van oorlog en bezetting cultureel erfgoed beter te beschermen. Niet alle rijksmonumenten hebben zo’n schildje. Omdat veel monumenteneigenaren wel behoefte hebben aan een (h)erkenningsteken heeft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed samen met de ANWB een nieuw wit-oranje schildje gemaakt. Deze schildjes kunt u hier aanvragen.

De minister heeft het besluit genomen te “stoppen met het actief bijhouden van de registratie van schildjes in het Rijksmonumentenregister. De groep rijksmonumenten en collecties die destijds is geselecteerd om een blauw-wit schildje te mogen dragen, wordt niet uitgebreid, geactualiseerd of gecontroleerd of het schildje rechtmatig op de gevel hangt. Er worden dus geen nieuw blauw-wit schildje meer toegekend aan gebouwen of collecties.

Er zijn gemeenten die de monumentenschildjes aan de eigenaren/beheerders schenken, vraag na bij uw gemeente of dit ook voor uw gemeente geldt.

Bij de ANWB kunnen schildjes worden aangevraagd voor een:

 • Rijksmonument
 • Gemeentelijk monument
 • Provinciaal monument
 • Archeologisch monument
 • Beschermd stadsgezicht
 • Beschermd dorpsgezicht