Duurzaamheid

U bent eigenaar van een authentiek monument en wil dit behouden voor de toekomst. Hoe vergroot u het comfort met respect voor de eigenheid van het gebouw? Standaardoplossingen voor energiebesparing zijn niet altijd toe te passen met behoud van de monumentale waarden. Monumenten verduurzamen is mogelijk, maar het is altijd maatwerk en vaak complex. Monumentenwacht Noord-Brabant staat u bij met advies en ondersteuning. Het Nationaal Restauratiefonds vergoedt een deel van de kosten van het keukentafelgesprek zowel voor rijks- als gemeentelijke monumenten. Meer informatie over de vergoeding.

beeld van stadsgezicht

Keukentafelgesprek verduurzaming

Waar liggen kansen en beperkingen voor verduurzaming van uw monument? Ieder monument is anders. Daarom verkennen we de mogelijkheden tijdens een rondgang en aansluitend keukentafelgesprek samen met u. Hoe kunt u energie besparen en wooncomfort verhogen zonder de monumentale waarden aan te tasten? Wat zijn nadelige gevolgen van verkeerde maatregelen en/of aanpassingen? Wat voor kleine maatregelen kunt u vandaag nog nemen en welke grote aanpassingen zijn de investering waard? Dat alles komt aan bod. 

adviseur verduurzaming geeft advies verduurzaming kap

Bekijk de video

tablet met verslag keukentafelgesprek

Advies

We leggen alles vast in een beknopte rapportage die, indien aanwezig, gekoppeld is aan het meest recente, bouwkundige inspectierapport van uw monument. Misschien is het mogelijk om bepaalde onderhoudswerkzaamheden te koppelen aan duurzaamheidsaanpassingen. De rapportage kunt u bovendien gebruiken in een verkennend gesprek met de gemeente over eventuele vergunningen en subsidiemogelijkheden. 

Loket Duurzame Monumenten

Het Loket Duurzame Monumenten is onderdeel van Monumentenwacht Noord-Brabant en biedt ondersteuning in het verduurzamingsproces. De website geeft algemene informatie over de mogelijkheden tot verduurzaming van monumenten. Voor specifieke vragen of advies kunt u contact opnemen met het Loket.

 Loket Duurzame Monumenten

 

Om een monument te verduurzamen doorloopt u zeven stappen.

Voor een oriënterend advies over de mogelijkheden van verduurzaming kunnen eigenaren van gemeentelijke- en rijksmonumenten een keukentafelgesprek verduurzaming aanvragen. Neem hiervoor contact met ons op. Het Nationaal Restauratiefonds vergoedt (een deel van de) kosten van het advies. Meer informatie over de voorwaarden en het aanvragen van deze vergoeding vindt u hier.

In de brochure Uw monument energiezuinig heeft de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) allerlei maatregelen op een rij gezet om tot een goede balans tussen comfort, energieverbruik en monumentale waarden te komen.

Met De Groene Menukaart wordt u op weg geholpen bij het verduurzamen van uw monument. De Groene Menukaart bevat informatie van basisniveau tot zeer gedetailleerd.

De Toolkit Duurzaam Erfgoed biedt een inkijk in de technieken, materialen en inzichten op het gebied van verantwoorde duurzame maatregelen in beschermde monumenten. Daarbij wordt de balans gezocht tussen comfort, energieverbruik en monumentale waarden.

Neem zo vroeg mogelijk contact op met uw gemeente als u van plan bent werk te maken van energiebesparing in uw monument. De gemeente is uw eerste aanspreekpunt; zij geeft u antwoord op de vraag of u wel of geen (omgevings-)vergunning nodig heeft en adviseert u over de haalbaarheid van uw plan. Hiermee voorkomt u dat u later voor verrassingen komt te staan. 

Energiebesparende maatregelen in een monument vragen om zorgvuldigheid en maatwerk. Een gespecialiseerd en onafhankelijk adviseur kan helpen om de verduurzamingsmaatregelen zo goed mogelijk af te stemmen op het gebruik en de staat van het monument. Meer informatie kunt u vinden op de website van het Restauratiefonds.

Eigenaren van rijksmonumenten kunnen via het Ontzorgingsprogramma Verduurzaming Monumenten advies en begeleiding aanvragen bij de verduurzaming van hun monument. De door u gekozen DuMo adviseur geeft u binnen dit programma een korting van 50 – 100% op de factuur.

Na het maken van een integraal plan, vraagt u offertes aan voor de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen. Dat is ook het moment om subsidie of een andere financieringsvorm aan te vragen. Kijk op Energiesubsidiewijzer en Restauratiefonds voor meer informatie over subsidie- en financieringsmogelijkheden.

Vraag de benodigde vergunning(en) aan bij uw gemeente. U vraagt de vergunning digitaal aan via het Omgevingsloket. Wanneer u hulp nodig hebt met het aanvragen van een vergunning neem dan contact met ons op.

U beschikt over de benodigde vergunningen en gaat aan de slag om uw pand te verduurzamen. Wilt u ondersteuning bij de uitvoering van de werkzaamheden dan kunt u contact met ons opnemen. 

Daarna kunt u genieten van een monument met meer comfort en lagere energielasten.

Foto lamp met daarin groen plantje

Keukentafelgesprek verduurzaming aanvragen?

Een keukentafelgesprek verduurzaming aanvragen kan door contact met ons op te nemen.

Neem contact op