Bouwkundige inspecties

Om een monument te behouden voor de toekomst is onderhoud nodig. Tijd is daarbij van belang; tijdig uitgevoerd onderhoud voorkomt achterstand, eventuele vervolgschade en daarmee extra kosten. Dit terwijl het onderhoud aan monumenten sowieso vaak kostbaarder is, vanwege bijvoorbeeld een andere keus in materialen, en ingewikkelder. Specialistische kennis en regelmatige inspectie is daarom nodig. 

Bouwkundige inspecties

Hoe werkt het?

De beste én goedkoopste aanpak is om de bouwkundige staat van het pand regelmatig te controleren en tijdig onderhoud te plegen. De monumentenwachters voeren een inspectie uit in vijf stappen. 

Stap 1

Voorbereiding

De bouwkundige inspectie start al voordat onze monumentenwachters bij u langskomen. Ze gaan ter voorbereiding na of het object al eerder is geïnspecteerd en of er aandachtspunten zijn. Ook informeren ze bij u naar uitgevoerde reparaties, nieuwe gebreken of andere vragen of problemen.

Stap 2

Blik op de buitenkant

Tijdens het bezoek aan uw monument inspecteren de monumentenwachters eerst de buitenkant van het object. Daarbij letten ze onder meer op de staat van het metsel- en schilderwerk, afvoeren en sporen van lekkages. Ook kijken ze naar hekwerken, bestrating en begroeiing op het terrein rond uw monument.

Stap 3

Het dak op

Lekkages, aantasting door schimmels of houtborende insecten: gebreken in het dak hebben vaak grote gevolgen voor de hele constructie van uw monument. Daarom besteden onze monumentenwachters speciale aandacht aan het dak. Kleine gebreken, zoals een verstopte goot of een kapotte daklei, herstellen ze meteen, zodat u niet zelf het dak op hoeft.

Stap 4

Naar binnen

Voor een volledig beeld van uw monument controleren de monumentenwachters ook het interieur. Ze kijken bijvoorbeeld naar scheurtjes in muren of vochtplekken. Ook controleren ze de staat van karakteristieke elementen in het monument, zoals stucplafonds of een glas-in-loodraam.

De laatste stap

Inspectierapport

De monumentenwachters beschrijven al hun bevindingen in een inspectierapport. In het rapport ziet u een beoordeling van alle bouwkundige onderdelen van uw monument. Of u onderhoudswerkzaamheden laat uitvoeren, beslist u uiteindelijk zelf. Monumentenwacht Noord-Brabant denkt hierover graag met u mee.

Afbeelding Interieurinspecties

Tarieven

Voor slechts € 60,- per jaar bent u abonnee van Monumentenwacht Noord-Brabant. U profiteert als abonnee van ons lage uurtarief vanaf € 42,- en daar hoeft u géén BTW over te betalen.

Indien u advies wenst of een inspectie wilt laten uitvoeren van een monument waarvan u geen eigenaar bent, dan gelden aangepaste tarieven (zie tarievenlijst).

Bekijk de tarievenlijst

Monumentenwachter op het dak van een kerk

Inspectie aanvragen?

Een abonnement afsluiten voor uw monumentaal gebouw of historisch interieur kan door het invullen van het aanmeldformulier.

Meld u hier aan