Archeologische inspecties

Grafheuvels, urnenvelden, vuursteenvindplaatsen van jagers-verzamelaars, sporen van Romeinse wegen en gebouwen, restanten van middeleeuwse vestingwerken, zoals landweren en kasteelbergen. Sommige mensen zegt het niets, maar wie zich verdiept in deze vroege sporen van beschaving, ontdekt dat zij veel kunnen verklaren over het ontstaan van onze leefwereld en zelfs over onze eigen tijd. Bovendien zijn er, in elk geval in Noord-Brabant, veel verschillende soorten archeologische monumenten.

inspectie grafheuvel

Hoe werkt het?

Een archeologische inspectie van Monumentenwacht Noord-Brabant is gericht op het beschermen van de huidige staat van een archeologisch monument en het voorkomen van (verdere) aantasting (consolidatie). In vier stappen komt de wachter tot een inspectierapport. 

Stap 1

VOORBEREIDING

De inspectie start al voordat onze monumentenwachter bij u langskomt. Ter voorbereiding op de inspectie gaat de gespecialiseerde monumentenwachter na of het archeologische monument al eerder is geïnspecteerd. Is dit het geval, dan zoekt hij in eerdere inspectierapporten naar aandachtspunten.

Stap 2

VASTLEGGEN HUIDIGE SITUATIE

Laat u voor het eerst uw archeologische monument inspecteren? Dan legt de monumentenwachter eerst de huidige situatie vast. Welke onderdelen zijn er en waar bevinden die zich?

Stap 3

BEOORDELING MONUMENT

De monumentenwachter controleert elk onderdeel. Hij inspecteert bijvoorbeeld de staat van muurresten die nog boven de grond staan of kijkt naar begroeiing op het archeologisch monument. Ook kijkt hij naar bedreigingen voor het monument, zoals een omgevallen boom of konijnenholen.

Stap 4

INSPECTIERAPPORT

Na de inspectie beschrijft de monumentenwachter al zijn bevindingen in een inspectierapport. Het rapport bevat een beoordeling van alle onderdelen van uw archeologische monument en praktische onderhoudsadviezen. Als er onderhoud nodig is, staat in het rapport op welke termijn dit het beste kan worden uitgevoerd. Het rapport is een bruikbare basis voor bijvoorbeeld subsidieaanvragen.

Stap 4

VERVOLGINSPECTIE

Laat u uw archeologische monument na verloop van tijd nogmaals inspecteren? Dan bekijkt de monumentenwachter de veranderingen in het terrein. Ook na de vervolginspectie ontvangt u een inspectierapport met adviezen. U beslist altijd zelf of u onderhoudswerkzaamheden laat uitvoeren. Monumentenwacht Noord-Brabant denkt hierover graag met u mee.

Afbeelding Interieurinspecties

Tarieven

Voor slechts € 60,- per jaar bent u abonnee van Monumentenwacht Noord-Brabant. U profiteert als abonnee van ons lage uurtarief vanaf € 42,- en daar hoeft u géén BTW over te betalen.

Indien u advies wenst of een inspectie wilt laten uitvoeren van een monument waarvan u geen eigenaar bent, dan gelden aangepaste tarieven (zie tarievenlijst).

Bekijk de tarievenlijst

De Zwanenberg Hoogeloon

Inspectie aanvragen?

Een inspectie van uw archeologisch monument aanvragen kan door contact met ons op te nemen.

Neem contact op