Monumentenwacht Noord-Brabant opent digitaal Loket Duurzame Monumenten

17 januari 2024

Brabantse monumenteigenaren krijgen informatie, advies en begeleiding bij verduurzaming
foto van website Loket Duurzame Monumenten

“Om monumenten te behouden voor de toekomst, regionale en nationale CO2-doelen te behalen en het gebruik van een monument betaalbaar te houden, móeten monumenten verduurzamen. Maar, dat kunnen monumenteigenaren niet alleen”, stelt Sanne de Koning, directeur van Monumentenwacht Noord-Brabant. Monumentenwacht Noord-Brabant biedt al een aantal jaren keukentafelgesprekken aan waarin eigenaren een oriënterend, onafhankelijk verduurzamingsadvies ontvangen aan de hand van een adviestool. De Koning: “Het verduurzamen van een monument is complexer dan een regulier pand of woning. Bovendien is de behoefte van onze abonnées groter dan alleen het verkrijgen van advies. Want welke regels gelden er voor de maatregelen die je voor ogen hebt? Op welke subsidies heb je mogelijk recht? Met wie kun je in zee gaan voor de uitvoering? En wat is dan een redelijke offerte?”


Digitaal loket
Met dank aan de provincie Noord-Brabant opent op 17 januari het digitale loket. Hier vinden monumenteigenaren een zee aan informatie over bijvoorbeeld isoleren, subsidies en financiering, vergunning en ‘quick wins’. Ook is er de mogelijkheid om waar nodig hulp te vragen. Het loket is telefonisch en per mail bereikbaar en het is voor monumenteneigenaren mogelijk om een afspraak aan huis te maken. De provincie vergoedt de eerste drie uur begeleiding per project voor eigenaren van rijksmonumenten. Daarna geldt een uurtarief. De website is volop in ontwikkeling en wordt de komende maanden aangevuld met nog meer informatie.


Passende begeleiding
“Brabant kent een rijke geschiedenis, die ook zichtbaar is in de vele oude gebouwen die de provincie kent”, reageert Jos van der Horst, gedeputeerde Cultuur provincie Noord-Brabant. “Om deze monumenten te behouden voor de toekomst, is het zaak ze goed te onderhouden én te verduurzamen. Monumentenwacht Noord-Brabant is voor ons een belangrijke partner in het behoud en verduurzaming van ons erfgoed. Met dit digitale loket kan passende begeleiding worden geboden om verdere stappen te zetten op het gebied van verduurzaming. Van boerderij tot herenhuis, van molen tot industrieel complex en van kasteel tot klooster. Ik ben benieuwd naar de monumenteigenaren die aan de slag willen.”


Restricties en opties
Monumentenwacht Noord-Brabant voegt het loket toe aan het rijtje diensten dat het al biedt; bouwkundige, interieur-, groen- en archeologische inspecties en duurzaamheidsadvies. Hoe verduurzaam je een monument? Authentieke ramen, oude schouwen, tochtige, niet-geïsoleerde muren; veel eigenaren weten niet waar ze moeten beginnen. Bovendien, hoe doe je dit mét behoud van de monumentale waarde? Ruud van Heertum is als duurzaamheidsadviseur het gezicht van het
Loket Duurzame Monumenten: “Monumenteigenaren krijgen te maken met restricties. Mensen verwachten dat er weinig mag, maar er zijn meestal veel opties.”


Hele proces
“Dat kan iets kleins zijn”, vervolgt hij. “De tip om niet het hele pand maar alleen de delen die gebruikt worden te verwarmen bijvoorbeeld. Maar ook grotere maatregelen zijn mogelijk zoals achterzetramen met kierdichting om tocht tegen te gaan. Ieder monument is anders en dus vraagt advies bij verduurzaming om maatwerk. Binnen het loket ondersteunen we eigenaren bij het uitvoeren van de maatregelen. We denken mee over de plannen, welke aannemers passend zijn en kijken mee met offertes. Zo helpen we monumenteigenaren bij het hele proces van verduurzaming.”
Het Loket Duurzame Monumenten is tot stand gekomen in samenwerking met de Provincie Noord-Brabant.

Ga naar     Loket Duurzame Monumenten