Tips & informatie

Tips & informatie over

Onderhoudswijzers

De Monumentenwacht publiceert met regelmaat praktische onderhoudswijzers op de website van Monumenten.nl. 

Tips & informatie over

Inspectiehandboek

Omvangrijk naslagwerk, dat sinds 1993 in ontwikkeling is. Bevat uitgebreide vaktechnische informatie over constructies en materialen en over het voorkomen, herkennen en herstellen van schade bij historische bouwwerken. Opgezet als handboek voor monumentenwachters, maar ook uitstekend bruikbaar voor gemeenten, architecten, bouwbedrijven en geïnteresseerde particulieren. Voorheen losbladige uitgave op papier, nu beschikbaar via onderstaande knop.

Tips & informatie over

Gidsen Techniek

De Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed brengt tal van interessante publicaties uit, waarover op de website volop informatie is te vinden. In het kader van monumentenwachtactiviteiten zijn vooral de Gidsen Techniek interessant (voorheen bekend als Brochures Techniek). Deze uitgaven geven in 4, 8 of 12 pagina’s een helder inzicht in zeer uiteenlopende aspecten van de instandhouding van monumenten.

Tips & informatie over

Publicaties Monumentenwacht Vlaanderen

Monumentenwacht Vlaanderen beschikt over circa twintig onderhoudsbrochures op het gebied van exterieur, interieur, flora en fauna en archeologie. Deze praktische boekjes zijn te downloaden en eventueel te bestellen via de website van Monumentenwacht Vlaanderen.

Tips & informatie over

Gids Monumentaal wonen

Uitgave van het Nationaal Restauratiefonds in samenwerking met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Geeft essentiële informatie over de aanschaf, de restauratie en het behoud van rijksmonumenten en de financiering hiervan. Veelzijdig product met vele verwijzingen, maar: uitsluitend van toepassing op rijksmonumenten.

Tips & informatie over

Bouwkundige termen

Verklarend woordenboek van de westerse architectuur- en bouwhistorie. Haslinghuis, E.J. en H. Janse. Primavera Pers, Leiden. ISBN: 978-90-5997-033-5.
Naslagwerk (650 pp) met circa 5800 trefwoorden op het gebied van materialen, technieken, onderdelen van gebouwen, gereedschappen en bouwberoepen. Bevat tevens zwart-wittekeningen en vertalingen van vaktermen.

Uitgaven zijn verkrijgbaar via de digitale boekhandel.

Tips & informatie over

Vademecum historische bouwmaterialen, installaties en infrastructuur.

Bot, P. Uitgeverij Veerhuis, Alphen aan de Maas. ISBN 978-90-8730-021-0.
Naslagwerk (800 pp) met informatie over vele historische bouwmaterialen en -producten (tot circa 1950), verluchtigd met vele verrassende foto’s en illustraties.

Uitgaven zijn verkrijgbaar via de digitale boekhandel. 

Contactinfo

Adres

Brabantlaan 3G,
5216 TV 's-Hertogenbosch

Telefoon

0411 64 33 66

E-mail

info@mwnb.nl