Berichten

Rookmelders vanaf 1 juli 2022 verplicht

Rookmelders vanaf 1 juli 2022 verplicht

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in iedere woning rookmelders aan te brengen op elke woonverdieping en in besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen gaat. Per verdieping minimaal één rookmelder aanbrengen tegen het plafond. De beste plaats is boven de trap op...

read more
Monumenten.nl 20 jaar

Monumenten.nl 20 jaar

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds gingen in 2001 van start met Monumenten.nl om eigenaren te ondersteunen bij het kwalitatief in stand houden van hun monument. Inmiddels zorgen meerdere kennispartners ervoor dat op...

read more
Aanhoudend droog

Aanhoudend droog

Eigenaren van groene monumenten ondervinden schade aan monumentale bomen, karakteristieke heestergroepen en aantasting van zichtlijnen van het historische landschap. De schade brengt onvoorziene kosten met zich mee en er is sprake van mogelijke botsende belangen. De...

read more
Subsidie instandhouding monumenten (Sim)

Subsidie instandhouding monumenten (Sim)

Eigenaren van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, kunnen de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aanvragen. Dat kan voor een kerk, molen of fabriek zijn.  De Sim is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op basis van een 6-jarig onderhoudsplan....

read more

Contactinfo

Adres

Brabantlaan 3G,
5216 TV 's-Hertogenbosch

Telefoon

0411 64 33 66

E-mail

info@mwnb.nl