Keukentafelgesprek Verduurzaming

 

Oriënteert u zich op de mogelijkheden tot verduurzaming van uw woonhuismonument? Tijdens een rondgang in uw pand en het aansluitende ‘keukentafelgesprek’ met onze monumentenwachter, verkennen we samen met u waar verbeteringen op het gebied van energiebesparing en comfortverhoging mogelijk zijn zonder de monumentale waarden te schaden. Wij geven inzicht in de mogelijkheden tot verduurzaming en/of comfortverbetering en wijzen u op nadelige gevolgen van verkeerde maatregelen en/of aanpassingen. Dit filmpje geeft een impressie van een keukentafelgesprek.

We staan tijdens het gesprek stil bij uw redenen en wensen voor verduurzaming. Wilt u verduurzamen om uw energieverbruik te verminderen? Staat comfortverbetering voorop of is het tegengaan van klimaatverandering uw motief? Uw doelstelling(en) bepalen in hoge mate de aard en omvang van de te bespreken maatregelen of aanpassingen.

Tijdens een rondgang geven wij u advies over eenvoudige aanpassingen, zoals het dichten van kieren en naden, voordat u grotere ingrepen overweegt. Vaak kunt u eenvoudige en snelle maatregelen uitvoeren tegen relatief lage kosten (zogenaamde quick wins).

Daarna bekijken we de thermische schil van uw monument. Met thermische schil wordt “de warme jas” van uw woning bedoeld: vloeren, daken, buitenmuren en beglazing. We bespreken waar verbetering of toepassing van isolatie mogelijk is. Bij het overwegen van isolerende maatregelen nemen we ook de benodigde ventilatievoorzieningen voor een behaaglijk binnenklimaat onder de loep.

Naast de schil van uw monument, bespreken we het aanwezige verwarmingssysteem. Van welk type is er sprake en wat is de leeftijd van bijvoorbeeld een cv-ketel.

Na de rondgang leggen we samen met u de besproken maatregelen en adviezen vast in een beknopte rapportage. Daarbij maken we de koppeling met het meest recente bouwkundige inspectierapport van uw monument. Wellicht kunnen natuurlijke vervangings- en aanpassingsmomenten, zoals het vervangen van dakbedekking of kozijnherstel, worden aangegrepen om gelijktijdig verduurzamingsmaatregelen te treffen.

Het keukentafelgesprek is een goed startpunt  om met energiebesparende en comfortverhogende maatregelen aan de slag te gaan. De rapportage kan u tevens helpen in uw eerste gesprek met uw gemeente over eventuele benodigde vergunningen.

Het keukentafelgesprek kan leiden tot de wens om een aantal maatregelen diepgaander te laten onderzoeken, zoals bijvoorbeeld de uitwerking en exacte detaillering van isolerende beglazing met behoud van bestaande kozijnen. Wij zullen u in dat geval doorverwijzen naar gespecialiseerde bedrijven binnen de erfgoedsector.

Monumentenwacht Noord-Brabant biedt deze dienst aan voor de tarieven zoals vermeld op onze tarievenlijst. Het Nationaal Restauratiefonds vergoedt (een deel van de) kosten. Zie restauratiefonds.nl/duurzaamheidsadvies.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u telefonisch of via email contact met ons opnemen.

 

Contactinfo

Adres

Brabantlaan 3G,
5216 TV 's-Hertogenbosch

Telefoon

0411 64 33 66

E-mail

info@mwnb.nl