Groeninspecties

Nederland kent zo’n 1300 groene monumenten. Tuinen van monumentale panden, begraafplaatsen of parken bijvoorbeeld. Ook groene monumenten moeten regelmatig worden onderhouden. Anders neemt de natuur het heft in eigen handen en verdwijnen lanen, zichtlijnen of vormen. Onze gespecialiseerde monumentenwachter kijkt naar de oorspronkelijke vorm of bedoeling van uw groene monument en adviseert u over onderhoud. Na de inspectie ontvangt u een uitgebreid inspectierapport met onze bevindingen en adviezen voor onderhoud. Dit is een handige basis voor bijvoorbeeld subsidieaanvragen.

Hoe werkt het?

Stap 1

Voorbereiding

De inspectie start al voordat onze monumentenwachter bij u langskomt. Ter voorbereiding op de inspectie gaat hij na of het groen al eerder is geïnspecteerd. Is dit het geval, dan zoekt hij in eerdere inspectierapporten naar aandachtspunten.

Stap 2

Vastleggen huidige situatie

Laat u voor het eerst uw groene monument inspecteren, dan legt de monumentenwachter eerst de huidige situatie vast. Hij legt vast welke onderdelen er zijn en waar ze zich bevinden.

Stap 3

Beoordeling monument

De monumentenwachter controleert de staat van elk onderdeel. Hij inspecteert of de oorspronkelijke bedoeling van uw groene monument nog zichtbaar is. Zo bekijkt hij of paden nog begaanbaar zijn, gesnoeide beplanting nog de juiste vorm heeft en of vijvers nog niet zijn dichtgegroeid.

Stap 4

Inspectierapport

Na de inspectie beschrijft de monumentenwachter al zijn bevindingen in een inspectierapport. In het rapport ziet u een beoordeling van alle onderdelen van uw groene monument. Als er onderhoud nodig is, beschrijft hij ook op welke termijn dit het beste kan worden uitgevoerd.

Stap 5

Vervolginspectie

Laat u uw groene monument na verloop van tijd nogmaals inspecteren, dan bekijkt de monumentenwachter hoe het groen zich ontwikkelt. Ook na de vervolginspectie ontvangt u een inspectierapport met adviezen. U beslist altijd zelf of u onderhoudswerkzaamheden laat uitvoeren. Monumentenwacht Noord-Brabant denkt hierover graag met u mee.

Inspecties

Monumentenwacht Noord-Brabant

Bouwkundige inspecties

Hoe werkt het?

Monumentenwacht Noord-Brabant

Interieurinspecties

Hoe werkt het?

Monumentenwacht Noord-Brabant

Groeninspectie

Hoe werkt het?

Monumentenwacht Noord-Brabant

Archeologische inspecties

Hoe werkt het?

Contactinfo

Adres

Brabantlaan 3G,
5216 TV 's-Hertogenbosch

Telefoon

0411 64 33 66

E-mail

info@mwnb.nl