Monumenten.nl 20 jaar

Monumenten.nl 20 jaar

Monumenten.nl 20 jaar De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het Nationaal Restauratiefonds gingen in 2001 van start met Monumenten.nl om eigenaren te ondersteunen bij het kwalitatief in stand houden van hun monument. Inmiddels zorgen meerdere kennispartners...
Aanhoudend droog

Aanhoudend droog

Aanhoudend droog Eigenaren van groene monumenten ondervinden schade aan monumentale bomen, karakteristieke heestergroepen en aantasting van zichtlijnen van het historische landschap. De schade brengt onvoorziene kosten met zich mee en er is sprake van mogelijke...
Subsidie instandhouding monumenten (Sim)

Subsidie instandhouding monumenten (Sim)

Subsidie instandhouding monumenten (Sim) Eigenaren van rijksmonumenten die geen woonhuis zijn, kunnen de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aanvragen. Dat kan voor een kerk, molen of fabriek zijn.  De Sim is bestemd voor reguliere onderhoudskosten op...