Archeologische inspecties

Grafheuvels, urnenvelden, vuursteenvindplaatsen van jagers-verzamelaars. Sporen van Romeinse wegen en gebouwen. Restanten van middeleeuwse vestingwerken, zoals landweren en kasteelbergen. Sommige mensen zegt het niets, maar wie zich verdiept in deze vroege sporen van beschaving, ontdekt dat zij veel kunnen verklaren over het ontstaan van onze leefwereld en zelfs over onze eigen tijd. Bovendien zijn er, in elk geval in Noord-Brabant, veel verschillende soorten van archeologische monumenten.

Een archeologische inspectie van Monumentenwacht Noord-Brabant is er op gericht de huidige staat van een archeologisch monument te beschermen en (verdere) aantasting te voorkomen (consolidatie). Na de inspectie ontvangt u een uitgebreid inspectierapport met onze bevindingen en adviezen voor onderhoud. Dit is een bruikbare basis voor bijvoorbeeld subsidieaanvragen.

Hoe werkt het?

Stap 1

Voorbereiding

De inspectie start al voordat onze monumentenwachter bij u langskomt. Ter voorbereiding op de inspectie gaat de gespecialiseerde monumentenwachter na of het archeologische monument al eerder is geïnspecteerd. Is dit het geval, dan zoekt hij in eerdere inspectierapporten naar aandachtspunten.

Stap 2

Vastleggen huidige situatie

Laat u voor het eerst uw archeologische monument inspecteren, dan legt de monumentenwachter eerst de huidige situatie vast. Hij legt vast welke onderdelen er zijn en waar ze zich bevinden.

Stap 3

Beoordeling momument

De monumentenwachter controleert elk onderdeel. Hij inspecteert bijvoorbeeld de staat van muurresten die nog boven de grond staan of kijkt naar begroeiing op het archeologisch monument. Ook kijkt hij naar bedreigingen voor het monument, zoals een diep wortelende boom of een hoog waterpeil.

Stap 4

Inspectierapport

Na de inspectie beschrijft de monumentenwachter al zijn bevindingen in een inspectierapport. Het rapport bevat een beoordeling van alle onderdelen van uw archeologische monument en praktische onderhoudsadviezen. Als er onderhoud nodig is, staat in het rapport op welke termijn dit het beste kan worden uitgevoerd.

Stap 5

Vervolginspectie

Laat u uw archeologische monument na verloop van tijd nogmaals inspecteren, dan bekijkt de monumentenwachter de veranderingen in het terrein. Ook na de vervolginspectie ontvangt u een inspectierapport met adviezen. U beslist altijd zelf of u onderhoudswerkzaamheden laat uitvoeren. Monumentenwacht Noord-Brabant denkt hierover graag met u mee.

Inspecties

Monumentenwacht Noord-Brabant

Bouwkundige inspecties

Hoe werkt het?

Monumentenwacht Noord-Brabant

Interieurinspecties

Hoe werkt het?

Monumentenwacht Noord-Brabant

Groeninspecties

Hoe werkt het?

Monumentenwacht Noord-Brabant

Archeologische inspecties

Hoe werkt het?

Contactinfo

Adres

Brabantlaan 3G,
5216 TV 's-Hertogenbosch

Telefoon

0411 64 33 66

E-mail

info@mwnb.nl