4 / 100

Diploma’s voor studenten Inspecteur Gebouwd Erfgoed!

Vakmanschap inspecteurs gebouwd erfgoed stoelt op degelijke opleiding

Op 23 juni ontvingen dertien studenten, waaronder drie van onze collega’s Stein, Bram en Erik, het diploma van de opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed uit handen van de voorzitter van MonumentenwachtNL, Harald Hendrix: “Goed zorgen voor monumenten is een kwestie van vakmanschap: een ambachtelijke benadering van vaak kwetsbare gebouwen, kennis van materialen en technieken die vroeger gemeengoed waren. Als organisatie wil Monumentenwacht Nederland blijvend inzetten op een degelijke en bij deze tijd passende opleiding voor onze wachters. De NCE-opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed voorziet daar in.”

In de opleiding Inspecteur Gebouw Erfgoed verwerven de studenten in korte tijd een goede basiskennis om gebouwd erfgoed te inspecteren. Ze leren alle bouwkundige onderdelen van de wijde variatie aan erfgoed die ons land, met zijn ruim 60.000 rijksmonumenten en circa 40.000 gemeentelijke monumenten, kent. Aan de hand van de uitvoeringsrichtlijnen en de restauratieladder van de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) leren de studenten schades herkennen, oorzaken achterhalen en een goed advies aan de opdrachtgever uitbrengen.

“Dit is een specifiek vakmanschap, dat monumentenwachters nu al bijna een halve eeuw inzetten voor het behoud van ons erfgoed. Dat vakmanschap rijpt in de praktijk, maar stoelt ook op een degelijke opleiding”, aldus Hendrix, “Zeker nu in een rap tempo nieuwe technische hulpmiddelen beschikbaar komen – van inspecties met drones tot 3D simulaties – is het bijhouden van het vak meer dan ooit een essentieel onderdeel van het beroep van monumentenwachter.”

De kersverse gediplomeerde inspecteurs gebouwd erfgoed zijn Johan Strijk (Kijlstra Betonmortel), Steven Jan Spannenburg (Houtbewerking Spannenburg), Coraline Vester (zelfstandig architect/energieadviseur), Andries Braaksma (Monumentenwacht Groningen), Wytse Tjepkema (Monumentenwacht Fryslân), Florian Bobbe (Monumentenwacht Drenthe), Peter Hoebe (Monumentenwacht Noord-Holland), Lisa Veltman en Roy Beijer (Monumentenwacht Zuid-Holland), Bart Hoogkamer (Monumentenwacht Utrecht), Stein Schenning, Erik van der Lee en Bram van der Wende (Monumentenwacht Noord-Brabant).

De opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed is bedoeld voor beginnende monumentenwachters, inspecteurs van bouwkundige adviesbureaus en medewerkers van (restauratie)bouwbedrijven, gespecialiseerde aannemers en professionele beheerders van bouwkundig erfgoed. De opleiding is ontwikkeld i.s.m. MonumentenwachtNL, de Vakgroep Restauratie, de Federatie Grote Monumentengemeenten, de Vereniging Architecten werkzaam in de Restauratie en de Vereniging  Adviesbureaus Monumentenzorg. Voor 2023 staat de opleiding Inspecteur Gebouwd Erfgoed ook weer op de planning. Geïnteresseerden kunnen zich melden via onze website.

Het Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen is in 2017 opgericht om de toekomst van het kleinschalige restauratievakonderwijs veilig te stellen. Het NCE werkt, gesteund door de minister van OCW, samen met vele personen en organisaties uit de restauratie-, bouw- en onderwijssector. Inmiddels zijn voor 10 vakdisciplines restauratieopleidingen ontwikkeld, die goed aansluiten op de behoeften in het werkveld. De opleidingen worden verspreid over Nederland georganiseerd.