19 / 100

Rookmelders vanaf 1 juli 2022 verplicht

Vanaf 1 juli 2022 is het verplicht om in iedere woning rookmelders aan te brengen op elke woonverdieping en in besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen gaat.

Per verdieping minimaal één rookmelder aanbrengen tegen het plafond. De beste plaats is boven de trap op minimaal 50 cm vanaf de buitenmuur en minimaal 30 cm vanaf een lamp.

In principe volstaan rookmelders met batterijen. De rookmelder moet voldoen aan de NEN 14604 en zijn voorzien van een CE keurmerk. Geadviseerd wordt om geen goedkopere melder aan te schaffen waarvan de batterij na een jaar vervangen moet worden. Kies een rookmelder met een levensduur van 10 jaar. Kies bij voorkeur koppelbare rookmelders. Als een van deze melders rook signaleert, dan gaan ook de anderen af.

Rookmelders periodiek controleren op functioneren. Een rookmelder met batterijen dient elke drie maanden te worden getest.

Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/02/27/%E2%80%98rookmelders-straks-ook-verplicht-voor-bestaande-bouw%E2%80%99