Vergoeding Nationaal Restauratiefonds keukentafelgesprek verduurzaming

Vanaf 1 december 2020 werken wij als DuMo adviseur samen met het Nationaal Restauratiefonds. Verduurzamen draagt bij aan het springlevend houden van monumenten. Om dit te realiseren met behoud van de monumentale waarden is een specifiek duurzaamheidsadvies in de vorm van de door ons aangeboden keukentafelgesprekken van belang. Wij volgen hierbij de ERM-richtlijnen voor het kwalitatief verduurzamen van woonhuis monumenten.
Om de drempel voor monumenteigenaren te verlagen, vergoedt het Restauratiefonds de kosten van het keukentafelgesprek tot een maximum van 500 euro. Lees meer over de samenwerking en de voorwaarden voor de vergoeding op restauratiefonds.nl/duurzaamheidsadvies