Aangepast beleid plaatsen zonnepanelen op rijksmonumenten

Voortaan wordt bij rijksmonumenten positief geadviseerd over pv-panelen die uit het zicht liggen en geen aantasting vormen van waardevolle onderdelen van het monument en zorgvuldig op het dak worden aangebracht. Voorwaarde voor een positief advies voor pv-cellen in het zicht is onder meer een zorgvuldig afgewogen ontwerp. Onevenredige visuele verstoringen zijn daarbij nog steeds niet acceptabel. Voor rijksmonumenten in beschermde stads- en dorpsgezichten, rijksmonumenten die onderdeel zijn van een historische buitenplaats, en rijksmonumenten die deel uitmaken van een beschermd complex, gelden specifieke uitgangspunten. De mogelijkheden voor pv-panelen zijn daar beperkter. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed.
Oriënteert u zich op de mogelijkheden tot verduurzaming van uw woonhuismonument? Door het voeren van een keukentafelgesprek kunnen wij u inzicht geven in de mogelijkheden die er zijn voor de verduurzaming van uw monument.