Aanvragen instandhoudingssubsidie (Sim) tijdens de coronacrisis

Als gevolg van het coronavirus kan het voorkomen dat het niet lukt om uw aanvraag voor de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) voor 1 april met alle benodigde documenten in te dienen.

Helaas is het niet mogelijk om de indieningstermijn voor deze subsidie te verlengen. De sluitingsdatum van de Sim is vastgelegd in een ministeriële regeling en daar kan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed niet van afwijken. Klik op de foto voor meer informatie.