Afschaffing fiscale aftrek rijksmonumenten

Op dinsdag 16 oktober 2018 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel ‘Wet fiscale maatregel rijksmonumenten’, dat gaat over de afschaffing van de fiscale aftrek van onderhoudskosten voor eigenaren van rijksmonumenten. De Eerste Kamer behandelt dit wetsvoorstel op 10 en 11 december. Als de Eerste Kamer met het wetsvoorstel instemt, komt de mogelijkheid om onderhoudskosten voor rijksmonumenten van de belasting af te trekken per 1 januari 2019 te vervallen. 

Actuele informatie inform atie over behandeling van het wetsvoorstel in de eerste Kamer is te vinden op:  https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34556_wet_fiscale_maatregel