Bijeenkomst Monumenten Community

Deze Community bijeenkomst zijn we te gast bij twee van onze leden, Simon Dermijn en Hannah Vossen. Mogelijke onderwerpen: instandhouding, verduurzaming en vermarkten van monumenten en hoe om te gaan met monumentaal groen. Nadere informatie volgt binnenkort. Zet de datum alvast in uw agenda en meld u hier aan of stuur een mail naar community@restauratiefonds.nl

Meer info: https://community.monumenten.nl/node/58